Vervolgcursus een succes!

De vervolgcursus Clownerie was een groot succes!

Met veel enthousiasme en energie hebben de deelnemers zich uitgeleefd! Ze hebben de clown in zichzelf ontdekt!