Gevoelsgerichte aandacht

Dementerenden

Juist omdat het Wappie gaat om de kleine ontmoetingen brengt Wappie graag een bezoek aan dementerende (meestal oudere) mensen.
Door extra persoonlijke aandacht op een respectvolle manier geeft Wappie deze mensen plezier.
Al improviserend ontstaan er bijzondere contacten.
Mensen krijgen nieuwe impulsen door deze gevoelsgerichte aandacht.

Een bezoek van Wappie in een verpleeghuis op een ochtend of een middag duurt ongeveer 1,5 uur.
Wappie speelt ook voor ouderen in verzorgingshuizen en woonzorgcentra.

Wappie doet bijzondere dingen met onze bewoners. Ze zoekt op een integere, vriendelijke manier contact en maakt dingen in mensen los, waarvan je bijna zou vergeten dat ze er waren. Laatst kwam ze bij een zwaar dementerende vrouw, waarmee je bijna geen tot moeilijk contact kan krijgen en waar de familie ook bijna geen contact meer mee kreeg. Tussen de mevrouw en Wappie ontstond een zachte en innemende manier van reageren naar elkaar. Wappie gaf op dat moment juist de aandacht welke mevrouw nodig had. De mevrouw, welke bijna geen lichamelijke contacten meer wil, stond toe dat Wappie haar een hoed opzette.

Veel van onze bewoners welke Wappie bezoekt zijn zwaar dement en bedlegerig. Wappie bezoekt ze en onderzoekt of haar komst gewenst is, als de bewoner het toestaat en een bezoekje kan waarderen, komt ze de kamer op. Wil de bewoner dat niet, dan zal Wappie zeker niet aandringen en gaat weer weg. Bewoners lachen, knuffelen en “neuzen” gezellig met Wappie mee. Zelfs de ouderen welke niet bedlegerig zijn ontlokt Wappie een glimlach en tranen van plezier. Ook bewoners welke snel geagiteerd zijn, laten een glimlach zien als Wappie weer langs komt.

Wappie is uiterst creatief en weet met kleine gebaren en haar vriendelijke mimiek, bewoners heel blij te maken. Dat kan alleen Wappie op haar manier, want ze luistert en kijkt naar de lichaamstaal van de bewoners. Eigenlijk doen de bewoners het zelf, en Wappie geeft aan. Dat is het mooie. Dat maakt Wappie zo goed en uniek.”

Mirjam ten Have

Aktiviteitenbegeleiding verpleeghuis de Enk, Zuidlaren

Verstandelijk gehandicapten

Ook heeft Wappie bijzondere aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze speelt bij dagverblijven of instellingen.

Psychiatrie

Wappie speelt ook voor mensen die een psychiatrisch beeld hebben. Op verschillende verwendagen van de GGZ in Assen heeft Wappie altijd bijzondere contacten met de clienten van de GGZ.

Een lach nodig?

Een rood neusje kan het verschil maken